Geo Hidro Consult

Servicii în domeniul
ingineriei geotehnice

Servicii

Servicii

Societatea noastră oferă servicii în domeniul ingineriei geotehnice din anul 2009. Echipa noastră este formată din ingineri specializați în domeniul ingineriei geotehnice.

Proiectarea geotehnică

Proiectarea geotehnică este o activitate importantă care presupune optimizarea lucrărilor de fundații speciale: structuri de sprijin, fundații de adâncime, îmbunătățirea terenului de fundare, verificarea tehnică a proiectelor geotehnice la cerință Af.

Monitorizarea geotehnică

Monitorizarea geotehnică reprezintă urmărirea în timp a construcției în timpul execuției cât și pe perioada de exploatare a acestora prin: monitorizare inclinometrică a taluzurilor sau elementelor de sprijinire, monitorizarea fisurilor în elementele structurale și nestructurale, monitorizarea înclinării clădirilor prin senzori de înclinație, monitorizarea tasării clădirilor învecinate sau masivelor de pământ prin nivelment geometric de precizie.

Expertiza geotehnică

Expertiza geotehnică se realizează în faza de proiectare, de exemplu pentru excavații adânci cu adâncimea mai mare de 6m sau în cazul unei construcții existente.

Studiile geotehnice

Studiile geotehnice reprezintă studii suport pentru a realiza o proiectare optimă a viitoarei construcții. Un studiu geotehnic complet cuprinde efectuarea forajelor, încercări de laborator, prelucrarea parametrilor fizico-mecanici și redactarea propriu-zis a documentației.

Încercările de teren

Încercările de teren sunt realizate cu echipament de foraj marca Comacchio 305, utilaj instrumentat electronic cu monitorizare continuă în timpul efectuării forajelor.

Vânzarea echipamentelor de monitorizare

Vânzarea echipamentelor de monitorizare reprezintă un sector în plină dezvoltare în cadrul firmei, care include tubulatură inclinometrică, martori de fisură și repere de nivelment.

Proiecte

Contact

Bucureşti, Romania

Strada Luncşoara 4-6

 +40 723166182

 manolidaniel@gmail.com

Social: