Geo Hidro Consult

Servicii în domeniul
ingineriei geotehnice

Servicii

Servicii

Societatea noastră oferă servicii în domeniul ingineriei geotehnice din anul 2009. Echipa noastră este formată din ingineri specializați în domeniul ingineriei geotehnice.

Proiectarea geotehnică

Proiectarea geotehnică este o activitate importantă care presupune optimizarea lucrărilor de fundații speciale: structuri de sprijin, fundații de adâncime, îmbunătățirea terenului de fundare, verificarea tehnică a proiectelor geotehnice la cerință Af.

Monitorizarea geotehnică

Monitorizarea geotehnică reprezintă urmărirea în timp a construcției în timpul execuției cât și pe perioada de exploatare a acestora prin: monitorizare inclinometrică a taluzurilor sau elementelor de sprijinire, monitorizarea fisurilor în elementele structurale și nestructurale, monitorizarea înclinării clădirilor prin senzori de înclinație, monitorizarea tasării clădirilor învecinate sau masivelor de pământ prin nivelment geometric de precizie.

Expertiza geotehnică

Expertiza geotehnică se realizează în faza de proiectare, de exemplu pentru excavații adânci cu adâncimea mai mare de 6m sau în cazul unei construcții existente.

Studiile geotehnice

Studiile geotehnice reprezintă studii suport pentru a realiza o proiectare optimă a viitoarei construcții. Un studiu geotehnic complet cuprinde efectuarea forajelor, încercări de laborator, prelucrarea parametrilor fizico-mecanici și redactarea propriu-zis a documentației.

Încercările de teren

Încercările de teren sunt realizate cu echipament de foraj marca Comacchio 305, utilaj instrumentat electronic cu monitorizare continuă în timpul efectuării forajelor.

Vânzarea echipamentelor de monitorizare

Vânzarea echipamentelor de monitorizare reprezintă un sector în plină dezvoltare în cadrul firmei, care include tubulatură inclinometrică, martori de fisură și repere de nivelment.

Proiecte

Proiect P.O.R. 2.1

Despre proiect

GEOHIDROCONSULT SRL este beneficiar în cadrul proiectului “Diversificarea activității economice desfasurată de GEOHIDROCONSULT SRL prin achiziționarea de echipamente performante specifice execuției lucrărilor de foraj și sondaj pentru construcții” cod SMIS 132691, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 A – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivitatii economice a societății și diversificarea serviciilor sale.


Obiectivele specifice ale proiectului

1. Viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorește a fi organizaţia in viitor.
2. Analiza situaţiei curente și identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor si realizărilor sale.
3. Examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.


Rezultate

1. Cresterea numarului de personal al societatii fata de numarul de personal existent acum cu 5 persoane
2. Cresterea numarului de active ale societatii prin achizitia de echipamente.
3. Cresterea competitivitatii de piata a firmei, prin noile servicii oferite

Impactul proiectului la nivel local: Impactul atingerii obiectivului la nivelul regiunii va fi reprezentat de cresterea gradului de ocupare prin crearea a 5 noi locuri de munca, inclusiv din categoria persoanelor defavorizate. Perioada de implementare este între data 01.08.2019 și data 30.11.2021


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro |  facebook.com/inforegio.ro |  inforegionordest.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Contact

Bucureşti, Romania

Strada Luncşoara 4-6, Sector 2, Bucureşti

 +40 723166182

 manolidaniel@gmail.com

Social: